Литинг - Светлина во просторот, Lexan, Plexy, Лексан поликарбонатни плочи, Акрилни плочи Плекси, Звучни бариери, Метални панели за звучни бариери, Профили, гума и трака, Архитектонска подготовка и изведба

Контакт

Дирекција:

Литинг д.о.о.е.л.

Адреса: Кочо Рацин Бр.8,
1000 Скопје, Република Македонија

Тел: +389 2 3114 360 / +3892 3237 369

Факс: +389 2 3114 165

Е-пошта: info@liting.com.mk

Директор:

Георгиевски Јанаки

Е-пошта: janaki.georgievski@liting.com.mk

Продажба и монтажа:

Павловски Ацо

Е-пошта: aco.pavlovski@liting.com.mk

Георгиевски Дејан

Е-пошта: dejan.georgievski@liting.com.mk

Магацини:

Јавни и царински складишта

Фершпед А.Д. Скопје

Тел: +389 2 3172 182

Архитект:

Чакар Билјана

Е-пошта: biljana.cakar@liting.com.mk

Увоз-Извоз:

Георгиевска Меланиа

Е-пошта: melania.georgievska@liting.com.mk

Финансии:

Трајчевска Виторка

Е-пошта: vitorka.trajcevska@liting.com.mk

Димитровска Анкица

Е-пошта: ankica.dimitrovska@liting.com.mk

Работно време

Дирекција

Понеделник до Петок: 07:30 - 15:30

Сабота: 08:00 - 12:00



Магацини

Понеделник до Петок: 08:00 - 16:00

Сабота: 08:00 - 12:00

 

Погледни во голема мапа