Литинг - Светлина во просторот, Lexan, Plexy, Лексан поликарбонатни плочи, Акрилни плочи Плекси, Звучни бариери, Метални панели за звучни бариери, Профили, гума и трака, Архитектонска подготовка и изведба

Производи

Акрилни плочи Pleksiglas

proizvodi

Над 47 години работно искуство во Акрилниот Бизнис.