Литинг - Светлина во просторот, Lexan, Plexy, Лексан поликарбонатни плочи, Акрилни плочи Плекси, Звучни бариери, Метални панели за звучни бариери, Профили, гума и трака, Архитектонска подготовка и изведба

Производи

Звучни и сигурносни бариери

Панели за звучни бариери и сигурносни одбојници од Fracasso – Италија.

liting

Панели за звучни бариери

Дизајнирани да ја елиминираат бучавата од патниот и железничкиот сообраќај. Овие непробојни бариери на звук драстично ја намалуваат бучавата, што се должи на структурата на нивните метални панели, кои се перфорирани од предната страна и кој содржат непробоен материјал на звук внатре во панелот. Школката на металниот панел и дава на структурата непробојни својства за звук, додека високо густиот непробоен материјал на звук внатре ја апсорбира бучавата. Европски стандарди EN 1793-1 и EN 1794.

litingЕднострани панели за звучни бариери litingДвострани панели за звучни бариери


litingСигурносни одбојници

Голем избор на конфигурации на сигурносни одбојници, развиени и тестирани со време, кои нудат квалитетни и целосни решенија за голем број европски земји. Европски стандард EN 1317.

litingЕднострани сигурносни одбојници
litingЕднострани 4Safe одбојници
litingДвострани сигурносни одбојници
litingДвострани 4Safe одбојници