Литинг - Светлина во просторот, Lexan, Plexy, Лексан поликарбонатни плочи, Акрилни плочи Плекси, Звучни бариери, Метални панели за звучни бариери, Профили, гума и трака, Архитектонска подготовка и изведба

Производи

Lexan поликарбонатни плочи

Lexan* е вистински пионер и светски најдобар бренд за поликарбонатни плочи веќе 30 год.

Lexan* е бренд на Sabic Innovative Plastics (предходно General Electrics Plastics).

Литинг е промотер за Македонија на Lexan* поликарбонатните плочи од 1995 година.

liting