Liting - Dritë në ambient, Pllaka polikarbonate Lexan, Pllaka akrile plexy, Barriera kundër zhurmës dhe barriera sigurie, Profile, gomë dhe shirit

Produkte dhe shërbime

Barriera kundër zhurmës dhe barriera sigurie

Panele për barriera kundër zhurmës dhe rrethoja sigurie të Fracasso – Itali.

liting

Panele për barriera kundër zhurmës

Panelet janë të dizajnuara për ta eliminuar zhurmën e komunikacionit rrugor dhe hekurudhor. Këto barriera që nuk lejojnë depërtim të zhurmës e zvogëlojnë të njëjtën në masë të madhe si rezultat të strukturës së paneleve të tyre metalike, të cilat kanë hapje në anën e përparme dhe në përbërjen e tyre kanë material që nuk lejon depërtim të zhurmës. Forma e panelit metalik i jep strukturës veti për mosdepërtim të zhurmës, ndërsa materiali i dendur që nuk lejon depërtim të zhurmës e absorbon të njëjtën. Standarde evropiane EN 1793-1 dhe EN 1794.


litingSingle Side Noise Barrier Panels litingDouble Side Noise Barrier Panels


litingRrethoja sigurie

Ofertë e madhe rrethoja sigurie, të zhvilluara dhe të testuara me kohë, të cilat mundësojnë kualitet dhe zgjidhje të plota për një numër të madh vendesh evropiane. Standardi evropian EN 1317.

litingSingle Side Safety Barriers
litingSingle Side 4Safe Safety Barriers
litingDouble Side Safety Barriers
litingDouble Side Safety Barriers