Liting - Dritë në ambient, Pllaka polikarbonate Lexan, Pllaka akrile plexy, Barriera kundër zhurmës dhe barriera sigurie, Profile, gomë dhe shirit

Produkte dhe shërbime

Pllaka polikarbonate Lexan

Lexan* rreth 30 vite me radhë është brendi i parë dhe më i mirë ndërkombëtar për pllaka polikarbonate.

Lexan* është brendi i Sabic Innovative Plastics (i cili në fillim ka qenë General Electrics Plastics).

Liting duke filluar nga viti 1995 është promotori për Maqedoninë i pllakave polikarbonate Lexan*.

liting